Veelgestelde vragen over boerderijzorg

Wat is een zorgboerderij?

Eerst even het klasssieke beeld: Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waarbij verstandelijk beperkte mensen de boer helpen bij het voeren van de kippen en de koeien, de konijnen aaien, eieren uithalen en in de tuin werken. Deze zorgboerderijen zijn er inderdaad.

Zijn er ook andere boerderijen waar zorg wordt geboden?

Wat denkt u van een kinderboerderij of een dorpsboerderij met een boerderijwinkel of een minicamping. Ook hier zijn mensen te vinden die ondersteuning bij hun dagbesteding nodig hebben. Bijv. ouderen of mensen met psychische problemen, kinderen met een vorm van autisme, noem maar op. Ook gezonde VUT-ters vinden hier een fijne plek om een handje te helpen bij het onderhoud van de boerderij of begeleiding van cliënten.

Groen: daar voel je je beter bij!

De essentie van een zorgboerderij is niet dat het een agrarisch productiebedrijf is. Het is de groene omgeving, de omgang met dieren, de beleving van de seizoenen en de natuur. Daar voelen mensen zich lekker bij. Niet alleen mensen met een beperking maar ook gezonde mensen, die in deze natuurlijke omgeving op verhaal komen. 

Zorgboerderijen zijn dus niet alleen agrarisch?

Nee hoor. Van de ruim 1400 groenplaatsen die op www.beterbijdeboer zijn vermeld, houden maar 20%-30%  bedrijfsmatig koeien, kippen of hebben een tuinderij. Zo zijn er ook zorgboerderijen die met paarden equitherapie geven, landgoederen en natuurwerkplaatsen, of gewoon mensen uit het onderwijs of gezondheidszorg die op een boerderij of mooie plek in het buitengebied kleinschalige zorg bieden.

Welke mensen kunnen bij zorgboerderijen terecht?

In principe alle mensen die met een schepje buitenlucht, rust en ondersteuning nodig hebben. In zijn algemeenheid mensen met een chronische beperking, ouderen. Maar ook mensen met een burn-out, een verslavingsachtergrond of mensen zonder werk.

Dat zijn wel heel erg veel mensen!
Dat klopt! Ca. 15% van de Nederlandse bevolking heeft enige mate van ondersteuning nodig vanwege beperkingen, eenzaamheid, het ontbreken van een veilige thuishaven, geen passend werk etc. Dat zijn dus heel veel mensen. Als u op deze site de vier stappen doorloopt om voor u de beste  zorgboerderij te vinden, dan zult u de gevarieerdheid van doelgroepen ervaren.

Een zorgboer is toch in de eerste plaats een boer en geen zorgverlener?

Zoals we al aangaven hebben veel zorgboerderijen geen agrarische productietak. Veel zorgboerderijen zijn ontstaan op initiatief van de zorgboerin, die veelal zelf in de zorg werkt of heeft gewerkt.  Of mensen met een zorgachtergrond die in een landelijke omgeving een kleinschalige zorginitiatief starten. In alle gevallen wordt sterk gelet op de kwaliteit van zorgverlening.

Hoe groot zijn zorgboerderijen?

Zorgboerderijen onderscheiden zich door kleinschaligheid waardoor er veel aandacht is voor de mens. Als je je lekker voelt, in een rustige omgeving, volledig geaccepteerd, je de door jouw verzorgde plantjes en dieren ziet floreren, dan voel je je mens. De meeste zorgboerderijen hebben tussen de 20 en 60 mensen in zorg. Natuurlijk niet allemaal tegelijk. Dat is afhankelijk van het aantal dagdelen dat de boerderij open is en natuurlijk ook de groepsgrootte. Dat laatste is weer afhankelijk van de behoefte aan individuele begeleiding.

Is "Beter bij de Boer" een gezondheidsclaim?

Nee natuurlijk niet. Het slaat vooral op je lekker voelen, veilig, alle ruimte om je te ontwikkelen. Je echt mens te voelen, waardoor ook de mensen met een verstandelijke beperking zich als volwaardige hulpboer gewaardeerd voelen, jongeren actief meehelpen in de boerderijwinkel of theetuin en bijv. kinderen met autisme zich goed kunnen ontwikkelen.

Wat zijn precies de effecten van het verblijf en werken op een zorgboerderij?

Wat doet het verblijf op een zorgboerderij met een jongeren met gedragsproblemen of een oudere met dementie. In een recente publicatie van de Wageningen Universiteit is de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek naar deze effecten weergegeven. Daaruit blijkt dat zorgboerderijen en groenplaatsen deelnemers helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten en actief deel te nemen aan de samenleving. Download hier dit rapport.

Bieden zorgboerderijen ook kinderopvang of maatschappelijke stage?

Jazeker, Op deze website kunt u ook zoeken naar plekken voor agrarische kinderopvang: professionele kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang. Al of niet in combinatie met andere doelgroepen. Op zogenoemde educatieboerderijen worden schoolklassen ontvangen, waarbij kinderen de elementaire dingen over de natuur en voeding kunnen beleven. Een (maatschappelijke) stage op een zorgboerderij behoort ook tot de mogelijkheden.

Ik bemerkte dat sommige zorgboerderijen ook logeermogelijkheden bieden?

Het zijn al niet "sommige" boerderijen meer. Er zijn behoorlijk veel locaties die logeermogelijkheden bieden gedurende de weekenden voor bijv. kinderen met adhd of een vorm van autisme. Of een extra logeermogelijkheid voor dementerende ouderen. Alles ter ontlasting van het gezin en de mantelzorg. Mensen komen dan in een vertrouwde omgeving. Voor ouderen betekent het dat  bijv. opname in een zorginstelling of verpleegtehuis kan worden uitgesteld.

En wonen op een zorgboerderij?

De tendens in zorgland is dat mensen die in een zorginstelling verblijven steeds meer op zichzelf kunnen gaan wonen. Welliswaar onder begeleiding en eventueel verzorging. Een toenemend aantal  zorgboerderijen biedt de mogelijkheid van kleinschalig wonen in combinatie met dagbesteding. Soms in combinatie met een of meer woonhuizen in het nabijgelegen dorp. Voor kinderen uit de jeugdzorg biedt een toenemend aantal zorgboerderijen een veilige thuishaven als een soort gezinshuis. De leefregels en omgeving van een boerengezin doet in dat opzicht wonderen. Ook zijn er in den lande wooninitiatieven voor dementerende ouderen, al of niet samen met de nog vitale partner.

Wat kost het verblijf op een zorgboerderij?

Zorgboerderijen en andere zogenoemde groenplaatsen zijn professionele instellingen die zorg, begeleiding of arbeidsreïntegratie bieden. Uiteraard moeten zij voldoen aan alle geldende regels op het gebied van veiligheid, voorzieningen, kwaliteit en klantgerichtheid. Dat brengt kosten met zich mee. Voor chronisch zieken en ouderen is er bijv. de AWBZ: de wet bijzondere ziektekosten. Het UWV kent regelingen voor mensen zonder werk. De gemeente biedt in het kader van de WMO de nodige ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Zorgboerderijen bieden op basis van deze financieringsbronnen tegen de geldende tarieven de zorg. Zie de website regelhulp voor meer informatie.

Wat moet ik doen voor een plek op een zorgboerderij?

Via www.beterbijdeboer.nl kunt u op zoek gaan. In een viertal stappen krijgt u een aantal zorgboerderijen voorgeschoteld. Daarbij kunt u rondsnuffelen welke boerderij het beste past. Daarvoor kunt u ook doorklikken naar de website van de betreffende zorgboerderij. Via de groene contactknop kunt u het contact leggen en nagaan of er een 'match' is. Tegelijkertijd of misschien wel eerst moet u ook nadenken over de kostenkant. Via de overheids website regelhulp kunt u erachter komen welke instanties u daarvoor moet benaderen. Vergelijkbaar als www.beterbijdeboer.nl doorloopt u dan stap voor stap de vragen en komt u zo bij het loket waarbij u verder op weg wordt geholpen.

Samenwerkende zorgboeren in Flevoland

Welkom op onze site
U vindt hier een viertal zorgboerderijen die met elkaar samenwerken. We delen onze kennis en ervaringen, ondersteunen elkaar en verwijzen naar elkaar door. Tot nu toe was dit een samenwerking ‘achter de schermen’ en vanaf nu ook zichtbaar voor u middels deze site! In een oogopslag ziet u waar we ons bevinden en welke goede zorg wij u te bieden hebben.

 

Onze zorgboerderijen

Aventurijn zorgboerderij, Schokland (Ens)

Buiten gewoon! Fit-inn, Kraggenburg

Z!N Zorgboerderij, Luttelgeest

Zorgboerderij Ludiek, Rutten